• Toolbox Bratislava
  • Kontaktujte nás
    0944 600 638
    Po - Pia: 9:00 - 17:00
  • Môj profil
 Online status
 Google AdSense
 Darčeková poukážka
 Služby Krupina
 Novinky
Online rezervácia

Spustili sme možnosť rezervácie našich alebo partnerských služieb. Rezervačné tlačidlo nájdete na ľavej strane titulnej strany webu v spodnej časti.Kliknutím na tlačidlo sa presuniete do rezervačného systému.


Kuriérske služby

Dnes spúšťame možnosť expresných kuriérskych služieb v rámci Krupiny,Podbrezovej a Brezna.Chcete zaujať klienta a poskytnúť mu komfortnú službu doručenia objednávky do 2 hodín od jej potvrdenia ? Volajte 0944-600 638 (Krupina) alebo 0904-334 971 (BR)


Spustenie nášho nového portálu.

Vítame Vás na našom novom webe.Nájdete tu informácie o našej činnosti,služby a produkty v našej ponuke a samozrejme aj služby našich partnerov v rámci projektu Splašený slimák.Veríme,že Vás naša ponuka zaujme.


Registrujte sa

Registrujte sa na našom webe,získajte pravidelné informácie o našej činnosti a zaujímavé zľavy

  • Fiškusov krám
  • 1
  • 2
  • 3
  

Ochrana osobných údajov

Spôsob spracovania osobných údajov,získaných odoslaním formulára 

Informácia o spracúvaní osobných údajov odoslaním vyplneného formulára 

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

  

Naše identifikačné a kontaktné údaje 

Vaše osobné údaje budeme spracovávať u poskytovateľov taxislužby podľa miesta objednania služby (v súčasnej dobe – Krupina – Peter Lukáč ZDRAVOS-KRUPINČAN so sídlom na ul.Fraňa Kráľa 14,963 01 Krupina, Podbrezová - Radoslav Staš R.S.T.,Kolkáreň 17/22,976 81 Podbrezová),alebo u marketingového partnera projektu Splašený slimák - spoločnosti Toolbox spol.s r.o.,so sídlom na ul.Račianska 88/B,841 05 Bratislava. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu: info@toolboxbratislava.com alebo telefonicky 0944 600 638. 

  

Prečo budeme vaše osobné údaje spracovávať 

Vaše meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo budeme spracúvať preto, aby sme vás mohli kvalitne informovať o vami vyžiadaných informáciách vo forme emailových správ a to v súlade s čl. 5 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov čiže na základe vašeho súhlasu. 

  

Informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín 

Vaše osobné údaje nebudeme prenášať do tretích krajín (to znamená aj mimo EÚ) ani jednou z našich spracovateľských činností. 

  

Komu budú vaše osobné údaje poskytnuté 

Vaše osobné údaje umiestňujeme v našej vlastnej mailovej a webovej infraštruktúre, ktorá je prevádzkovaná jednotlivými poskytovateľmi prepravných služieb formou taxislužby, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracovávania osobných údajov pravidelne kontrolované a bezpečne chránené. 

Tiež využívame hostingové služby ktoré zavádzajú internetové postupy a pravidlá, ktoré určujú ochranu a manipuláciu s dátami v súlade s bezpečnostným štandardom. 

  

Ako dlho budú vaše osobné údaje uchovávané 

Vašu emailovú adresu budeme uchovávať pokiaľ neodvoláte svoj súhlas, ktorý ste nám udelili. Váš súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu alebo telefonického kontaktu. Ostatné osobné údaje slúžia na jednorázový účel odpovedania na vaše objednávky alebo vaše otázky ktoré nám odošlete prostredníctvom online formulárov na našej webovej stránke. 

  

Aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov 

Ako dotknutá osoba máte právo: 
– vyžadovať prístup k vašim osobným údajom 
– na zmenu, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov 
– na prenos vašich osobných údajov 

Pokiaľ máte pochybnosť o zákonnosti spracovania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

  

Ako si uplatníte svoje právo 

Vaše právo si u nás môžete uplatniť kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti buď osobne alebo písomne na adresách jednotlivých poskytovateľov prepravných služieb formou taxislužby,alebo e-mailom:info@toolboxbratislava.com 

  

  

Ako spracúvame vaše OÚ pri objednaní našich služieb? 

Informácie o spracovaní osobných údajov pri online objednávaní služieb 

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

  

Naše identifikačné a kontaktné údaje 

budeme spracovávať u poskytovateľov taxislužby podľa miesta objednania služby (v súčasnej dobe – Krupina – Peter Lukáč ZDRAVOS-KRUPINČAN so sídlom na ul.Fraňa Kráľa 14,963 01 Krupina, Podbrezová - Radoslav Staš R.S.T.,Kolkáreň 17/22,976 81 Podbrezová). Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu: info@toolboxbratislava.com alebo telefonicky 0944 600 638  

Prečo spracovávame vaše osobné údaje 

Aby sme vám mohli kvalitne dodať službu, ktorú si zvolíte alebo priamo objednáte prostredníctvom nášho elektronického formulára, budeme spracovávať vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu. 

Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu samotného predmetu objednávky a zmluvy k priradeniu platby, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb ako napríklad reklamačné alebo iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré sú upravované napríklad ochranou spotrebiteľa. 

Ďalšie osobné údaje o vás a našich zákazníkoch, s ktorými pracujeme sú závislé od toho, ktorú z našich služieb využívate, a preto dopredu nevieme vymedziť zoznam spracovaných osobných údajov. Držíme sa však zásad, kde vždy spracovávame o vás len tie osobné údaje, ktoré sú v skutočnosti naozaj nevyhnutné. 

  

Informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín 

Vaše osobné údaje nebudeme prenášať do tretích krajín (to znamená aj mimo EÚ) ani jednou z našich spracovateľských činností. 

  

Ako dlho budú vaše osobné údaje uchovávané 

Vašu emailovú adresu budeme uchovávať pokiaľ neodvoláte svoj súhlas, ktorý ste nám udelili. Váš súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu alebo telefonického kontaktu. Ostatné osobné údaje slúžia na jednorázový účel odpovedania na vaše objednávky alebo vaše otázky ktoré nám odošlete prostredníctvom online formulárov na našej webovej stránke. 

  

Aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov 

Ako dotknutá osoba máte právo: 
– vyžadovať prístup k vašim osobným údajom 
– na zmenu, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov 
– na prenos vašich osobných údajov 

Pokiaľ máte pochybnosť o zákonnosti spracovania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

  

Ako si uplatníte svoje právo 

Vaše právo si u nás môžete uplatniť kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti buď osobne alebo písomne na adresách jednotlivých poskytovateľov prepravných služieb formou taxislužby,alebo e-mailom:info@toolboxbratislava.com 

  

Marketingový partner projektu Splašený slimák a poskytovateľov prepravných služieb formou taxislužby 

Marketingovým partnerom projektu Splašený slimák je spoločnosť Toolbox spol.s r.o. so sídlom na ul.Račianska 88/B,841 05 Bratislava. 

Projekt Splašený slimák je zameraný na poskytovanie prepravných služieb formou taxislužby,a združuje na základe dobrovoľného súhlasu podnikateľov v tejto oblasti. 

Pri spracovaní osobných údajov sa marketingový partner spoločnosť Toolbox spol.s r.o. so sídlom na ul.Račianska 88/B,841 05 Bratislava riadi znením tejto smernice na spracovanie a ochranu osobných údajov,poskytnutých partnermi projektu alebo klientmi partnerov projektu. 

Spoločnosť Toolbox spol.s r.o. so sídlom na ul.Račianska 88/B,841 05 Bratislava neposkytuje žiadne osobné údaje partnerov projektu alebo klientov partnerov projektu tretím stranám,s výnimkami stanovenými právnymi predpismi SR. 

V prípade záujmu o bližšie informácie môžete nás kontaktovať e-mailom:info@toolboxbratislava.com alebo na tel.čísle:0944-600 638 

Ako spracúvame súbory cookies? 

Informácia o spracúvaní cookies na webových sídlach poskytovateľov prepravných služieb formou taxislužby 

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

  

Naše identifikačné a kontaktné údaje 

Vaše osobné údaje budeme spracovávať u poskytovateľov taxislužby podľa miesta objednania služby (v súčasnej dobe – Krupina – Peter Lukáč ZDRAVOS-KRUPINČAN so sídlom na ul.Fraňa Kráľa 14,963 01 Krupina, Podbrezová - Radoslav Staš R.S.T.,Kolkáreň 17/22,976 81 Podbrezová). Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu: info@toolboxbratislava.com alebo telefonicky 0944 600 638 

  

Prečo spracúvame cookies 

Cookies, teda krátky reťazec písmen a čísel uložený na vašom zariadení pri návšteve webových stránok poskytovateľov prepravných služieb spracúvame preto, aby sme zistili čo vás v skutočnosti na našich stránkach zaujíma. Prostredníctvom sledovania cookies zvyšujeme funkčnosť našej stránky, jej hodnotu a praktickosť využitia. 

Využívaním a návštevnosťou webových stránok poskytovateľov prepravných služieb formou taxislužby súhlasíte s využívaním technológie cookies. 

  

Ako dlho vaše cookies spracúvame 

Session cookies, teda dočasné cookies spracúvame do doby, než vy sami zatvoríte internetový prehliadač alebo záložku prehliadača na ktorej máte spustené webové stránky poskytovateľov prepravných služieb formou taxislužby. 

Persistent cookies, teda trvalé cookies zostávajú vo vašom prehliadači uložené dovtedy, kým neskončí ich životnosť alebo ich manuálne sami neodstránite. 

  

Informácie o prenose cookies tretím stranám 

Webové stránky poskytovateľov prepravných služieb formou taxislužby obsahujú množstvo podstránok. Na jednotlivých podstránkach  sa môžu nachádzať analytické alebo funkčné skripty, ktoré si ukladajú cookies za účelom zobrazovania reklamných kampaní v oblastiach, ktoré konkrétne vás zaujímajú a ktoré často vyhľadávate. 

  

Ako spracúvame údaje o deťoch a mladistvých? 

Informácia o spracúvaní osobných údajov osobám mladších ako 16 rokov 

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

  

Naše identifikačné a kontaktné údaje 

Vaše osobné údaje budeme spracovávať u poskytovateľov taxislužby podľa miesta objednania služby (v súčasnej dobe – Krupina – Peter Lukáč ZDRAVOS-KRUPINČAN so sídlom na ul.Fraňa Kráľa 14,963 01 Krupina, Podbrezová - Radoslav Staš R.S.T.,Kolkáreň 17/22,976 81 Podbrezová). Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu: info@toolboxbratislava.com alebo telefonicky 0944 600 638. 

  

Údaje o deťoch, mladistvých alebo osobách mladších ako 16 rokov 

Naše webové stránky poskytovateľov prepravných služieb formou taxislužby nie sú určené deťom, mladistvým ani osobám mladším ako 16 rokov. Ich osobné údaje úmyselne nezhromažďujeme. Ak však zistíme, že nedopatrením prípadne podvodom boli z našej strany získané osobné údaje o deťoch, mladistvých alebo osobám mladším ako 16 rokov, podnikneme všetky potrebné kroky aby boli údaje bezodkladne a okamžite odstránené okrem prípadov, kedy nás zákon viaže si ich ponechať. 

  

Máte nejaké nejasnosti alebo otázky? 

Zaujíma Vás niečo čo ste tu nenašli? 

V prípade že máte akékoľvek otázky prípadne nejasnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo informácií spojených s ochranou osobných údajov neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom emailu: info@toolboxbratislava.com alebo telefonicky 0944-600 638. 

 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.